Login
Login

5 Uitdagingen die elke Europese Start-up Moet Overwinnen

Startups-Europe-US.png

Over het algemeen zien we dat de kloof tussen hoe een Europees en een Amerikaans bedrijf zaken doen kleiner wordt, of toch wat start-ups betreft. Maar hoe dan ook zijn er nog altijd enkele belangrijke verschillen tussen beide continenten. De voornaamste verschillen vind je in een gefragmenteerde markt en taalbarrières, maar zelfs zonder deze zaken hebben Europese start-ups nog heel wat werk voor de boeg.

Een van de meest voor de hand liggende dingen is dat Europeanen, willen zij een nieuw bedrijf beginnen, altijd een zeker wantrouwen voelen bij het nemen van risico's. Europeanen zullen nooit aan iets beginnen met het idee dat het zal lukken, in tegenstelling tot Amerikanen, die vaker grotere risico's durven nemen en sneller kansen zien.

In deze blogpost bespreek ik de 5 meest voorkomende hindernissen die elke Europese start-up tegenkomt, en hoe je deze hindernissen ombuigt tot kansen.

1. Mindset en Kansen

Eén fundamenteel verschil tussen Amerikanen en Europeanen gaat terug tot de wortels van de American Dream. De overtuiging dat iedereen, hoe onbelangrijk je aanvankelijk ook bent, groot kan worden in de VS is iets wat niet bestaat in Europa.

Jonge Amerikanen werpen zich graag op een nieuw idee, terwijl hun Europese tegenhangers liever op de lange termijn denken. Europeanen geloven dat één vogel in de hand beter is dan tien in de lucht, waardoor ze het liefst van al kiezen voor een 9-5 job en een veilig maandloon.

Dit heeft ook te maken met het feit dat Amerikanen op veel jongere leeftijd al in contact worden gebracht met het ondernemerschap. De ondernemende geest wordt gestimuleerd in scholen en aan universiteiten. Berkeley, CIT en Stanford zijn topuniversiteiten die op slechts een boogscheut liggen van de grootste tech-club ter wereld, Silicon Valley. Topmannen van vele bedrijven geven les aan deze universiteiten en ze inspireren de ondernemingsgeest van de jonge volwassenen die hun lessen volgen.

In Europese universiteiten is een dergelijke samenwerking met de zakenwereld ondenkbaar. Hoger onderwijs is voornamelijk theoretisch. Europees hoger onderwijs mag dan wel toegankelijker zijn voor een groter percentage studenten dan in de VS, maar Europese instituten slagen er niet in hun studenten in contact te stellen met de echte noden van de wereld.

Dit is waarschijnlijk een van de twee gebieden waarin de VS de bovenhand krijgt in vergelijking met Europa - het tweede gebied is financiering, maar daarover later meer. Andere gebieden kunnen we net zozeer beschouwen als problemen, maar we zien dat Europese start-ups erin slagen deze problemen te bekijken als kansen die het voor hen mogelijk maken hun Amerikaanse tegenspelers naar de kroon te steken.

2. Geografie

De geopolitieke verschillen is waarschijnlijk het eerste waaraan mensen denken wanneer ze een verschil moeten noemen tussen het runnen van een start-up in Europa of in de VS. En de Amerikanen hebben het op dat vlak erg gemakkelijk: ze hebben één enkele eengemaakte markt die volgens bepaalde regels functioneert en die communiceert in dezelfde taal. Europese start-ups daarentegen moeten tot het uiterste gaan om Europees land na Europees land voor zich te winnen. Dat is moeilijk, maar uiteindelijk zal het in hun voordeel spelen.

De geopolitieke fragmentatie van Europa, gekoppeld aan verschillen in manier van denken, is allicht de reden waarom Europese start-ups zich sneller focussen op winst maken dan hun collega's in de VS. Amerikanen beseffen dat ze op een eengemaakte markt zitten. Het belangrijkst voor hen in het begin is het aantrekken van klanten, zelfs al verliezen ze daarmee een tijdlang geld.

Europese start-ups weten dat hun belangrijkste markt hun eerste markt is. Om het bedrijf te kunnen uitbreiden naar andere landen is het cruciaal om zo snel mogelijk uit de kosten te geraken en winst te creëren. Dat is waarom Europeanen zelden naar een andere markt verhuizen vooraleer ze een stevige basis hebben opgebouwd in de markten waarin ze al thuis zijn.

Dat is een voordeel omdat het hen minder kwetsbaar maakt om marktaandeel te verliezen eenmaal ze beslissen zich te richten op andere landen. In de landen waar ze al gevestigd zijn draaien hun zaken goed en wel, en dus kunnen ze zich richten op de groei in andere landen zonder zich al te grote zorgen te hoeven maken.

3. Taal

De taalbarrière maakt het moeilijk voor Europese start-ups om een product beschikbaar te maken voor alle landen op het continent, of zelfs maar in de Europese Unie. Amerikaanse start-ups hoeven zich uiteraard geen zorgen te maken over verschillen in cultuur en taal wanneer zij hun gebruikersbestand willen uitbreiden.

Want de taalbarrière is niet zomaar een barrière zonder meer. Het verschil in taal creëert namelijk een andere grote uitdaging: het verschil in cultuur. Want cultuur ontstaat door taal. Dat is thuis zo, en ook in de privacy van je eigen omgeving, maar ook in de zakenwereld.

Europese start-ups moeten experts zijn op het gebied van culturele verschillen, die ontstaan zijn uit het feit dat mensen verschillende talen spreken. De nieuwkomer zal dit beschouwen als een obstakel, maar in wezen is het een kans waar de meeste Europese start-ups hun voordeel uit weten te halen.

Beeld je even in dat je iets tot stand wilt brengen in het Duits en in het Engels. Je gebruikersbestand zal groeien in verschillende landen tegelijkertijd. Eenmaal het aantal mensen dat de internationale (Engelse) versie van je diensten groeit in bijvoorbeeld Tsjechië, dan kan je je platform aanpassen aan de Tsjechische cultuur en het vertalen naar het Tsjechisch.

In 9 op de 10 gevallen zal je gebruikersaantal verviervoudigen - onder de veronderstelling dat je goede diensten aanbiedt. Dat is zo omdat je een obstakel wegneemt terwijl je al een aanhang gecreëerd had van mensen die je diensten gebruikten in de internationale versie. Mensen appreciëren het wanneer een bedrijf moeite doet dichter bij hen te geraken en in te spelen op hun noden.

Maar het voordeel is groter dan dat. Marketing doen in verschillende talen en culturele groepen verplicht je ertoe creatief te blijven en werkelijk out-of-the-box te denken. Wat werkt in Duitsland zal niet per se werken in Portugal en vice versa.

Wij maken er onze missie van om ons programma beschikbaar te stellen in al de talen die voor ons iets kunnen betekenen. Het enige wat ons drijft in het vertalen en het aanpassen aan culturen zijn de belangen van de klant. In zekere zin vormt de taalbarrière dus een mogelijkheid om dichter bij onze klanten te geraken en een voordeel te bieden dat men weet te appreciëren. Want het is fijn de dingen in je eigen moedertaal te kunnen doen.

Op dit moment is Xpenditure beschikbaar in 8 verschillende talen en wanneer het nodig is kunnen wij ons programma volledig vertalen en aanpassen aan een andere cultuur in minder dan 2 weken tijd. Tegen het einde van 2016 zal Xpenditure beschikbaar zijn in 15 talen.

Start-ups uit de VS hebben deze luxe niet. Alles wat zij doen moet naar de maatstaven zijn van één reusachtige markt waarin alle mensen op een min of meer dezelfde manier denken en handelen. Dat is op zijn minst een beperking. Hoewel het moeilijk is je vlot te bewegen in een markt die gefragmenteerd is door grenzen en taalbarrières, biedt het tegelijkertijd veel meer mogelijkheden voor bedrijven die de uitdaging willen aangaan.

4. Wetgeving

De markt in de VS is gereguleerd volgens wetten die in de meeste gevallen dezelfde zijn in elke staat. Er zijn enkele kleine verschillen, maar de federale wetgeving spreidt zijn netten ver genoeg uit zodat bijna alles onder de federale wet valt. Inschikkelijk zijn aan de wet is geen punt in de VS.

In Europa is dat jammer genoeg wél een punt. Zelfs al valt het grootste gedeelte van Europa onder de Europese Unie, toch hebben landen op zich een enorme autonomie. De EU is niet een land zoals de VS er een is. De EU is een losse federatie van landen die verschillend zijn. Al die landen hebben hun eigen wetten en regels.

Dat maakt het moeilijk voor start-ups om iets te creëren dat wettelijk is in alle Europese landen waar ze zaken willen doen. Maar wanneer ze erin slagen zich een weg te banen door de jungle van regels, dan kunnen ze aan de slag en kunnen ze hun bedrijf uitbreiden zonder dat ze verstrikt geraken in de bureaucratie.

In ons geval gaat het om plaatselijke fiscale regelgeving. De meeste landen in Europa hebben complexe wetten die alles overspannen, van dagelijkse vergoedingen tot hoe en waarom je digitale ontvangstbewijzen verwerkt.

Xpenditure biedt de mogelijkheid om alles eenvoudiger en overzichtelijker te maken, zelfs over de landsgrenzen heen. Onze slimme oplossingen passen zich aan de complexe regelgeving in elk land, waarmee we bedrijven de kans geven zich te focussen op het zakendoen, en niet op de boekhouding.

En dan zijn er natuurlijk ook de Btw-tarieven die verschillen van land tot land in Europa, of ze nu tot de Europese Unie behoren of niet. Met de software van Xpenditure kunnen multinationale bedrijven die werken in Europese landen een Btw-tarief instellen per branche of categorie. Er is zelfs een extra feature waarmee ze het Btw-tarief automatisch kunnen berekenen.

Er gaat trouwens veel geld verloren in Europa door het maar al te kostelijke papieren proces van de terugvordering van BTW (jaarlijks ongeveer 5,5 miljard euro, dus dat is niet zomaar wat). De software van Xpenditure maakt het voor bedrijven eenvoudiger hun BTW terug te vorderen, terwijl ze minder geld verliezen.

5. Financiering

De mogelijkheid om geld in te zamelen tijdens financieringsrondes is van het grootste belang voor start-ups aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. De start-up-markt in de VS ligt in een veel gunstigere positie dan in Europa, omdat de VS meer durfkapitalisten heeft die grotere risico's durven te nemen. In de VS is het gebruikelijk om geld te overhandigen binnen de 30 dagen nadat een start-up een investeerder heeft gevonden.

In Europa duurt dat veel langer - meestal ergens tussen de 3 tot 6 maanden.

Er zijn drie grote steden in de Europese markt waar start-ups het uitstekend doen: Londen, Berlijn en Tel Aviv. Londen is de enige stad die sterk genoeg staat en bereid is om een start-up te financieren vanaf het prille begin totdat er groei is en het bedrijf kan uitbreiden.

Europese investeerders zijn trouwens lang niet altijd bereid om grote risico's te nemen, en dat kan zowel een vloek zijn als een zegen voor start-ups. Aan de ene kant is er de kans dat je het geld dat je nodig hebt niet bij elkaar geraapt krijgt, maar aan de andere kant zullen start-ups alles doen wat ze kunnen om hun concept en hun verhaal waterdicht te maken.

Niet zelden komen zij met een idee op de proppen dat investeerders aanspreekt.

Amerikaanse investeerders proberen graag nieuwe dingen uit wanneer ze iets financieren, want velen hebben schrik om uit de boot te vallen. En dat is ook meteen een verklaring voor hun bereidheid om risico's te nemen, zoals we eerder aanhaalden.

Het Perspectief van Xpenditure

Bij Xpenditure hebben we een moeilijke weg afgelegd, maar we zijn erin geslaagd om al de problemen die je tegenkomt op de Europese markt te beschouwen als uitdagingen en zelfs als kansen die ons geholpen hebben bij de groei van ons bedrijf.

Wij werken in de industrie van het uitgavenbeheer, een industrie boordevol uitdagingen. Elk land heeft een ander beleid wat uitgaven betreft. In elk land zijn de wetten anders over wat bedrijven moeten en niet mogen doen en hoe burgers en bedrijven hun uitgaven dienen te beheren.

Van de zwakte van die complexiteit hebben wij onze sterkte gemaakt, en we bouwden een succesvol bedrijf uit dat software creëert dat de dingen eenvoudiger maakt. Daarmee wordt het voor bedrijven en individuen opnieuw mogelijk hun tijd terug voor zich te winnen en het hele proces te stroomlijnen. Wij probeerden te slagen daar waar anderen faalden, en het is ons gelukt.

 

Ik vraag mij af wat voor jou de grootste uitdagingen zijn in Europa. Ik kijk uit naar je commentaren!

Tags: Internationale bedrijfsleven